De kracht van informeel leren

Wilfred Rubens schreef op zijn blog: Formeel-informeel leren voorbehouden aan de organisatie van het leren over de behoefte aan duidelijkheid over het verschil tussen formeel en informeel leren. Dit mede naar aanleiding van een blog van Peter Sloep about formal and informal (non-formal) learning. In de afgelopen jaren heb ik diverse keren presentaties mogen geven over de inzet van sociale media voor leren. Hierin maak ik vaak een uitstap naar formeel en informeel leren. Ik onderschrijf de behoefte aan een duidelijk en eenvoudig onderscheid, maar zet vraagtekens bij een aantal uitspraken in beide blogs.

Read more

Social Media im Fremdsprachenunterricht

Op woensdag 30 mei heb ik een workshop Social Media gegeven op het Sprachenkongress Vom Nachbarn lernen in Kleve-Rindern. De bezoekers van de workshop waren ‘deutsche Niederländischlehrkräfte und niederländische Deutschlehrkräfte’.

De belangstelling voor de workshop was overweldigend. In een overvol computerlokaal heb ik in drie kwartier een korte uitleg van “Soziale Medien” gegeven, wat je ermee kunt in de klas en de bezoekers de gelegenheid gegeven om via Twitter zelf de (on)mogelijkheden van Social Media te ervaren. De tweets vind je hier: WorkshopSoMe.

Uit de zaal kwamen een aantal vragen over het gebrek aan ruimte, dat docenten in Duitsland krijgen om met dit soort ontwikkelingen aan de slag te gaan. Directies van scholen zien vooral de gevaren van Sociale Media. Ik denk dat dit in Nederland ook het geval is, maar dat er meer ‘ongehoorzame’ leraren zijn die de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. Een docent als Gijs Palsrok toont aan welke mooie dingen dit voor leerlingen (en leraar) kan opleveren: Fish and Chips.

Mijn presentatie vind je op Slideshare.

Met dank aan Wolfgang Schreiber voor de foto.

Gastcollege Opleidingskunde

Op vrijdag 1 juni organiseerden de studenten van de minor ‘Leren en veranderen met E-HRD’  van de opleiding opleidingskunde een afsluitende mini-conferentie. Ik mocht als gastspreker optreden. Mijn presentatie ging over de kracht van peer feedback. Na mijn gastcollege volgde een discussie met stellingen over e-learning en vervolgens presenteerden de studenten hun producten. Ik heb helaas niet alle producten kunnen bekijken, maar de e-learning producten (e-learning modules, e-learning adviezen, verandertrajecten) die ik gezien waren van hoog niveau. De tweets van de conferentie vind je onder #minorehrd. De video van mijn gastcollege is hier te vinden.

Gastcollege Pedagogiek

Op woensdag 23 mei mocht ik een gastcollege verzorgen bij de master Pedagogiek van de HvA. Oud collega en docent Bert van Veldhuizen had mij uitgenodigd om een verhaal over mijn promotieonderzoek en Virtual Action Learning (VAL) te geven. Voor een kritische groep bestaande uit vooral leraren uit het basisonderwijs heb ik in een korte tijd de principes van VAL uit kunnen leggen. Uit de groep kwamen goede vragen en een aantal van hen bleek in de praktijk al met peerfeedback in de klas te werken, maar dan zonder de inzet van ICT. De slides staan op slideshare.

Virtueel contact is veel transparanter

In #19 van het hanblad wordt aandacht besteed aan social media. Ik mocht een bijdrage leveren aan het onderdeel social media en het onderwijs. Het blad is hier te lezen.

Esther van Popta  – Promovenda en adviseur Onderwijs & ICT HAN

‘Virtueel contact is veel transparanter’

Zeker nu een leven lang leren steeds belangrijker wordt, zijn social media een uitstekend ondersteunend instrument. Maar dan moeten jongeren er al in het basisonderwijs mee leren omgaan. En zover zijn de docenten en de pabo’s nog niet, constateert Esther van Popta. ‘Hier op de Pabo Arnhem is weliswaar een speciale leerlijn voor het inzetten van social media, maar in zijn algemeenheid zijn docentenopleidingen en leerkrachten er nog veel te weinig mee bezig. Ze zien de meerwaarde niet of willen die niet zien.’ Het is de angst voor het onbekende, voor controleverlies. Die huiver is onterecht en docenten laten kansen liggen om hun onderwijs te verbeteren. ‘Van een student achterin de klas weet een docent niet waar hij met zijn gedachten zit. Virtueel contact is transparanter: er is precies te volgen hoeveel tijd een student actief is. En ook de kwaliteit is zichtbaar te maken.’ Docenten kunnen social media zinvol toepassen door zelf vooral de positie van moderator te vervullen. ‘Geef studenten bijvoorbeeld de opdracht om voor de oplossing van een vraagstuk behalve de informatie van de docent, ook Twitter te gebruiken. Dat verrijkt. Alle informatie kan hij in een blog verwerken waarop hij in een veilige intranetomgeving feedback vraagt. Voor de onopgeloste vragen kunnen docent en studenten nog een keer bij elkaar komen. De docent is er om de informatie die van buiten komt objectief te beoordelen, te valideren.’

Veilig facebooken

In mijn workshops over Sociale Media is een standaardvraag: hoe stel ik mijn Facebook goed in? Hierover is een gratis boekje verschenen: http://www.veiligfacebook.nl/

Wil jij ook je Facebook zo instellen dat jij bepaalt wat anderen zien?

Wil jij ook controle over je privacy?

Download dan nu het gratis boekje en binnen tien minuten ben jij ook weer veilig!

Workshop Sociale Media voor de buren

Op 1 maart heb ik een avond georganiseerd voor mijn vier buurvrouwen over Sociale Media. Net als tijdens de workshop voor Van Lunen Advies Groep heb ik gebruik gemaakt van de weblog. In de workshop heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om de vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Voorbeeldvragen: wat is de toegevoegde waarde van twitter en hoe zorg ik mijn facebook goed beveiligd is. De workshop viel in goede aarde. Ieder voor zich gaat nu aan de slag met wat zij heeft opgestoken. Ik ben benieuwd of het een vervolg krijgt. De eerste activiteiten op Facebook heb ik al gezien.

Workshop Social Media voor Van Lunen Advies Groep

Op 1 februari heb ik een workshop Social Media gegeven voor de medewerkers van Van Lunen Advies Groep in Boxmeer. Mijn ervaring met workshops over Social Media voor een gemengde groep, is dat de vragen en de ervaringen heel divers zijn. Daarom heb ik ervoor gekozen om niet met een powerpointpresentatie te werken. In plaats daarvan heb ik mijn verhaal in een weblog vastgelegd. Hierdoor kan ik meer informatie kwijt, dan ik in twee uur kan vertellen. Ook geeft dit de mogelijkheid om aan te sluiten op de diversiteit in de groep. En bovendien geeft dit de mogelijkheid om de informatie in de loop van de tijd te actualiseren en aan te vullen, zodat de deelnemers ook in de toekomst de informatie kunnen gebruiken. De workshop van woensdag jl. viel in goede aarde. Als extra tool om de persoonlijke vragen te verzamelen en zichtbaar te maken heb ik gebruik gemaakt van Wallwisher. Bij Van Lunen Advies Groep is de eerste stap gezet. De medewerkers starten nu met het verkennen van de mogelijkheden van Social Media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Volgende stap is om te beslissen wat het bedrijf met Social Media wil bereiken, om op basis daarvan de keuzes voor de specifieke tools te maken. Wordt vervolgd….

Workshop Nieuwe Media voor groep 7 en 8

Half januari heb ik samen met twee ouders een workshop Nieuwe Media voor leerlingen van groep 7 en 8 van NSV2 gegeven. We mochten gebruik maken van de computerfaciliteiten van SSGN. We hebben de leerlingen de opdracht gegeven om een weblog te maken. Nadat in de eerste bijeenkomst bleek dat blogger.com geblockt was, zijn we snel overgestapt op tumblr.com. De leerlingen mochten zelf een onderwerp bedenken en kleine groepen van 2 of 3 leerlingen maken, zodat ze samen aan een weblog konden werken. Tijdens het maken van de blog hebben we geprobeerd om de leerlingen ook nog iets van ‘mediawijsheid’ bij te brengen. De leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan en ze hebben uiteindelijk allemaal een weblog gemaakt. Op deze blog hebben we de weblogs verzameld: http://nsv2media.tumblr.com/ en vind je nog wat achtergrondinformatie over de workshops. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken

Deze herfst las ik het artikel van Wilfred Rubens over de vraag waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken. Hij refereert in zijn blog naar een artikel van Paul Bloemen (Social media in het onderwijs: verbinding maken met de leerling én de docent) , die reflecteert op de vraag waarom docenten nog relatief weinig sociale media in het onderwijs gebruiken. De argumenten die door Bloemen en Rubens genoemd worden, herken ik in de praktijk. Ik vraag me echter af of  ‘de praktijk’ ze ook herkent.

Read more