Archive for Nieuws

Social Media im Fremdsprachenunterricht

Op woensdag 30 mei heb ik een workshop Social Media gegeven op het Sprachenkongress Vom Nachbarn lernen in Kleve-Rindern. De bezoekers van de workshop waren ‘deutsche Niederländischlehrkräfte und niederländische Deutschlehrkräfte’.

De belangstelling voor de workshop was overweldigend. In een overvol computerlokaal heb ik in drie kwartier een korte uitleg van “Soziale Medien” gegeven, wat je ermee kunt in de klas en de bezoekers de gelegenheid gegeven om via Twitter zelf de (on)mogelijkheden van Social Media te ervaren. De tweets vind je hier: WorkshopSoMe.

Uit de zaal kwamen een aantal vragen over het gebrek aan ruimte, dat docenten in Duitsland krijgen om met dit soort ontwikkelingen aan de slag te gaan. Directies van scholen zien vooral de gevaren van Sociale Media. Ik denk dat dit in Nederland ook het geval is, maar dat er meer ‘ongehoorzame’ leraren zijn die de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. Een docent als Gijs Palsrok toont aan welke mooie dingen dit voor leerlingen (en leraar) kan opleveren: Fish and Chips.

Mijn presentatie vind je op Slideshare.

Met dank aan Wolfgang Schreiber voor de foto.

Gastcollege Opleidingskunde

Op vrijdag 1 juni organiseerden de studenten van de minor ‘Leren en veranderen met E-HRD’  van de opleiding opleidingskunde een afsluitende mini-conferentie. Ik mocht als gastspreker optreden. Mijn presentatie ging over de kracht van peer feedback. Na mijn gastcollege volgde een discussie met stellingen over e-learning en vervolgens presenteerden de studenten hun producten. Ik heb helaas niet alle producten kunnen bekijken, maar de e-learning producten (e-learning modules, e-learning adviezen, verandertrajecten) die ik gezien waren van hoog niveau. De tweets van de conferentie vind je onder #minorehrd. De video van mijn gastcollege is hier te vinden.

Gastcollege Pedagogiek

Op woensdag 23 mei mocht ik een gastcollege verzorgen bij de master Pedagogiek van de HvA. Oud collega en docent Bert van Veldhuizen had mij uitgenodigd om een verhaal over mijn promotieonderzoek en Virtual Action Learning (VAL) te geven. Voor een kritische groep bestaande uit vooral leraren uit het basisonderwijs heb ik in een korte tijd de principes van VAL uit kunnen leggen. Uit de groep kwamen goede vragen en een aantal van hen bleek in de praktijk al met peerfeedback in de klas te werken, maar dan zonder de inzet van ICT. De slides staan op slideshare.

Virtueel contact is veel transparanter

In #19 van het hanblad wordt aandacht besteed aan social media. Ik mocht een bijdrage leveren aan het onderdeel social media en het onderwijs. Het blad is hier te lezen.

Esther van Popta  – Promovenda en adviseur Onderwijs & ICT HAN

‘Virtueel contact is veel transparanter’

Zeker nu een leven lang leren steeds belangrijker wordt, zijn social media een uitstekend ondersteunend instrument. Maar dan moeten jongeren er al in het basisonderwijs mee leren omgaan. En zover zijn de docenten en de pabo’s nog niet, constateert Esther van Popta. ‘Hier op de Pabo Arnhem is weliswaar een speciale leerlijn voor het inzetten van social media, maar in zijn algemeenheid zijn docentenopleidingen en leerkrachten er nog veel te weinig mee bezig. Ze zien de meerwaarde niet of willen die niet zien.’ Het is de angst voor het onbekende, voor controleverlies. Die huiver is onterecht en docenten laten kansen liggen om hun onderwijs te verbeteren. ‘Van een student achterin de klas weet een docent niet waar hij met zijn gedachten zit. Virtueel contact is transparanter: er is precies te volgen hoeveel tijd een student actief is. En ook de kwaliteit is zichtbaar te maken.’ Docenten kunnen social media zinvol toepassen door zelf vooral de positie van moderator te vervullen. ‘Geef studenten bijvoorbeeld de opdracht om voor de oplossing van een vraagstuk behalve de informatie van de docent, ook Twitter te gebruiken. Dat verrijkt. Alle informatie kan hij in een blog verwerken waarop hij in een veilige intranetomgeving feedback vraagt. Voor de onopgeloste vragen kunnen docent en studenten nog een keer bij elkaar komen. De docent is er om de informatie die van buiten komt objectief te beoordelen, te valideren.’