Archive for Debat

De kracht van informeel leren

Wilfred Rubens schreef op zijn blog: Formeel-informeel leren voorbehouden aan de organisatie van het leren over de behoefte aan duidelijkheid over het verschil tussen formeel en informeel leren. Dit mede naar aanleiding van een blog van Peter Sloep about formal and informal (non-formal) learning. In de afgelopen jaren heb ik diverse keren presentaties mogen geven over de inzet van sociale media voor leren. Hierin maak ik vaak een uitstap naar formeel en informeel leren. Ik onderschrijf de behoefte aan een duidelijk en eenvoudig onderscheid, maar zet vraagtekens bij een aantal uitspraken in beide blogs.

Read more

Waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken

Deze herfst las ik het artikel van Wilfred Rubens over de vraag waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken. Hij refereert in zijn blog naar een artikel van Paul Bloemen (Social media in het onderwijs: verbinding maken met de leerling én de docent) , die reflecteert op de vraag waarom docenten nog relatief weinig sociale media in het onderwijs gebruiken. De argumenten die door Bloemen en Rubens genoemd worden, herken ik in de praktijk. Ik vraag me echter af of  ‘de praktijk’ ze ook herkent.

Read more

Waarderen van informeel leren

In het blad Onderwijsinnovatie van september las ik het artikel Professionaliseren op de werkplek van Rob Martens en Maarten de Laat (artikel komt nog  digitaal beschikbaar via de OU). De auteurs pleiten voor een nieuwe manier van professionalisering op de werkplek: informeel-formeel leren. Zelf ben ik zeer geïnteresseerd in de relatie informeel leren en social media. In het artikel worden suggesties gedaan voor tools om het informeel leren (meer) te waarderen.

Read more