Waarderen van informeel leren

In het blad Onderwijsinnovatie van september las ik het artikel Professionaliseren op de werkplek van Rob Martens en Maarten de Laat (artikel komt nog  digitaal beschikbaar via de OU). De auteurs pleiten voor een nieuwe manier van professionalisering op de werkplek: informeel-formeel leren. Zelf ben ik zeer ge├»nteresseerd in de relatie informeel leren en social media. In het artikel worden suggesties gedaan voor tools om het informeel leren (meer) te waarderen.

Bij leren in organisaties is sprake van een professionaliseringsparadox. Verplichte cursussen en bonussen blijken averechts te werken om te professionaliseren. Een overdaad aan extrinsieke beloningen kan intrinsieke motivatie verstoren. De leerbereidheid en de nieuwsgierigheid worden verstoord. We weten inmiddels dat het informele leren (medewerkers die samen problemen oplossen, kennis uitwisselen en waardevolle contacten onderhouden) een veel krachtigere vorm van professionaliseren is, maar in de formele organisatie geen status heeft.
De auteurs pleiten ervoor om de kracht van informeel leren vast te houden en tegelijkertijd te zoeken naar manieren om de waarde van informeel leren te erkennen.

Dit kan door de informele netwerken waarbinnen dit leren plaatsvindt zichtbaar te maken, ruimte te geven en de waardecreatie die dit oplevert te erkennen en te verspreiden. […] Je  [de leidinggevende]  geeft mensen de ruimte om informeel te professionaliseren en vervolgens ga je op bepaalde formele momenten als sponsor de resultaten bespreken/evalueren

Vervolgstap is het ontwikkelen van tools waarmee de waardecreatie van informeel leren zichtbaar gemaakt kan worden. In het artikel worden een aantal voorbeelden van manieren voor dit signaleren en waarderen van informeel-formeel leren genoemd, waaronder ‘Netwerk Inbeeld‘. Via de website van het Ruud de Moor Centrum heb ik inmiddels meer informatie gevonden, maar de App zelf lijkt nog niet beschikbaar. Met de App visualiseer en onderhoud je alle bestaande sociale relaties waar men tijdens het leren gebruik van maakt. Helaas heb ik de App nog niet kunnen bekijken, maar het doet me op voorhand een beetje denken aan de tool van LinkedIn Labs: InMaps. Het zou mooi zijn als we deze tool in onze organisatie zouden kunnen inzetten om de verbindingen tussen medewerkers te visualiseren en te onderhouden. Een mooie vorm van kennismanagement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *