Tag Archive for onderwijs

Virtueel contact is veel transparanter

In #19 van het hanblad wordt aandacht besteed aan social media. Ik mocht een bijdrage leveren aan het onderdeel social media en het onderwijs. Het blad is hier te lezen.

Esther van Popta  – Promovenda en adviseur Onderwijs & ICT HAN

‘Virtueel contact is veel transparanter’

Zeker nu een leven lang leren steeds belangrijker wordt, zijn social media een uitstekend ondersteunend instrument. Maar dan moeten jongeren er al in het basisonderwijs mee leren omgaan. En zover zijn de docenten en de pabo’s nog niet, constateert Esther van Popta. ‘Hier op de Pabo Arnhem is weliswaar een speciale leerlijn voor het inzetten van social media, maar in zijn algemeenheid zijn docentenopleidingen en leerkrachten er nog veel te weinig mee bezig. Ze zien de meerwaarde niet of willen die niet zien.’ Het is de angst voor het onbekende, voor controleverlies. Die huiver is onterecht en docenten laten kansen liggen om hun onderwijs te verbeteren. ‘Van een student achterin de klas weet een docent niet waar hij met zijn gedachten zit. Virtueel contact is transparanter: er is precies te volgen hoeveel tijd een student actief is. En ook de kwaliteit is zichtbaar te maken.’ Docenten kunnen social media zinvol toepassen door zelf vooral de positie van moderator te vervullen. ‘Geef studenten bijvoorbeeld de opdracht om voor de oplossing van een vraagstuk behalve de informatie van de docent, ook Twitter te gebruiken. Dat verrijkt. Alle informatie kan hij in een blog verwerken waarop hij in een veilige intranetomgeving feedback vraagt. Voor de onopgeloste vragen kunnen docent en studenten nog een keer bij elkaar komen. De docent is er om de informatie die van buiten komt objectief te beoordelen, te valideren.’

Waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken

Deze herfst las ik het artikel van Wilfred Rubens over de vraag waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken. Hij refereert in zijn blog naar een artikel van Paul Bloemen (Social media in het onderwijs: verbinding maken met de leerling én de docent) , die reflecteert op de vraag waarom docenten nog relatief weinig sociale media in het onderwijs gebruiken. De argumenten die door Bloemen en Rubens genoemd worden, herken ik in de praktijk. Ik vraag me echter af of  ‘de praktijk’ ze ook herkent.

Read more