Tag Archive for social media

Social Media im Fremdsprachenunterricht

Op woensdag 30 mei heb ik een workshop Social Media gegeven op het Sprachenkongress Vom Nachbarn lernen in Kleve-Rindern. De bezoekers van de workshop waren ‘deutsche Niederländischlehrkräfte und niederländische Deutschlehrkräfte’.

De belangstelling voor de workshop was overweldigend. In een overvol computerlokaal heb ik in drie kwartier een korte uitleg van “Soziale Medien” gegeven, wat je ermee kunt in de klas en de bezoekers de gelegenheid gegeven om via Twitter zelf de (on)mogelijkheden van Social Media te ervaren. De tweets vind je hier: WorkshopSoMe.

Uit de zaal kwamen een aantal vragen over het gebrek aan ruimte, dat docenten in Duitsland krijgen om met dit soort ontwikkelingen aan de slag te gaan. Directies van scholen zien vooral de gevaren van Sociale Media. Ik denk dat dit in Nederland ook het geval is, maar dat er meer ‘ongehoorzame’ leraren zijn die de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. Een docent als Gijs Palsrok toont aan welke mooie dingen dit voor leerlingen (en leraar) kan opleveren: Fish and Chips.

Mijn presentatie vind je op Slideshare.

Met dank aan Wolfgang Schreiber voor de foto.

Virtueel contact is veel transparanter

In #19 van het hanblad wordt aandacht besteed aan social media. Ik mocht een bijdrage leveren aan het onderdeel social media en het onderwijs. Het blad is hier te lezen.

Esther van Popta  – Promovenda en adviseur Onderwijs & ICT HAN

‘Virtueel contact is veel transparanter’

Zeker nu een leven lang leren steeds belangrijker wordt, zijn social media een uitstekend ondersteunend instrument. Maar dan moeten jongeren er al in het basisonderwijs mee leren omgaan. En zover zijn de docenten en de pabo’s nog niet, constateert Esther van Popta. ‘Hier op de Pabo Arnhem is weliswaar een speciale leerlijn voor het inzetten van social media, maar in zijn algemeenheid zijn docentenopleidingen en leerkrachten er nog veel te weinig mee bezig. Ze zien de meerwaarde niet of willen die niet zien.’ Het is de angst voor het onbekende, voor controleverlies. Die huiver is onterecht en docenten laten kansen liggen om hun onderwijs te verbeteren. ‘Van een student achterin de klas weet een docent niet waar hij met zijn gedachten zit. Virtueel contact is transparanter: er is precies te volgen hoeveel tijd een student actief is. En ook de kwaliteit is zichtbaar te maken.’ Docenten kunnen social media zinvol toepassen door zelf vooral de positie van moderator te vervullen. ‘Geef studenten bijvoorbeeld de opdracht om voor de oplossing van een vraagstuk behalve de informatie van de docent, ook Twitter te gebruiken. Dat verrijkt. Alle informatie kan hij in een blog verwerken waarop hij in een veilige intranetomgeving feedback vraagt. Voor de onopgeloste vragen kunnen docent en studenten nog een keer bij elkaar komen. De docent is er om de informatie die van buiten komt objectief te beoordelen, te valideren.’

Workshop Social Media voor Van Lunen Advies Groep

Op 1 februari heb ik een workshop Social Media gegeven voor de medewerkers van Van Lunen Advies Groep in Boxmeer. Mijn ervaring met workshops over Social Media voor een gemengde groep, is dat de vragen en de ervaringen heel divers zijn. Daarom heb ik ervoor gekozen om niet met een powerpointpresentatie te werken. In plaats daarvan heb ik mijn verhaal in een weblog vastgelegd. Hierdoor kan ik meer informatie kwijt, dan ik in twee uur kan vertellen. Ook geeft dit de mogelijkheid om aan te sluiten op de diversiteit in de groep. En bovendien geeft dit de mogelijkheid om de informatie in de loop van de tijd te actualiseren en aan te vullen, zodat de deelnemers ook in de toekomst de informatie kunnen gebruiken. De workshop van woensdag jl. viel in goede aarde. Als extra tool om de persoonlijke vragen te verzamelen en zichtbaar te maken heb ik gebruik gemaakt van Wallwisher. Bij Van Lunen Advies Groep is de eerste stap gezet. De medewerkers starten nu met het verkennen van de mogelijkheden van Social Media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Volgende stap is om te beslissen wat het bedrijf met Social Media wil bereiken, om op basis daarvan de keuzes voor de specifieke tools te maken. Wordt vervolgd….

Workshop Nieuwe Media voor groep 7 en 8

Half januari heb ik samen met twee ouders een workshop Nieuwe Media voor leerlingen van groep 7 en 8 van NSV2 gegeven. We mochten gebruik maken van de computerfaciliteiten van SSGN. We hebben de leerlingen de opdracht gegeven om een weblog te maken. Nadat in de eerste bijeenkomst bleek dat blogger.com geblockt was, zijn we snel overgestapt op tumblr.com. De leerlingen mochten zelf een onderwerp bedenken en kleine groepen van 2 of 3 leerlingen maken, zodat ze samen aan een weblog konden werken. Tijdens het maken van de blog hebben we geprobeerd om de leerlingen ook nog iets van ‘mediawijsheid’ bij te brengen. De leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan en ze hebben uiteindelijk allemaal een weblog gemaakt. Op deze blog hebben we de weblogs verzameld: http://nsv2media.tumblr.com/ en vind je nog wat achtergrondinformatie over de workshops. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken

Deze herfst las ik het artikel van Wilfred Rubens over de vraag waarom docenten sociale media nauwelijks in het onderwijs gebruiken. Hij refereert in zijn blog naar een artikel van Paul Bloemen (Social media in het onderwijs: verbinding maken met de leerling én de docent) , die reflecteert op de vraag waarom docenten nog relatief weinig sociale media in het onderwijs gebruiken. De argumenten die door Bloemen en Rubens genoemd worden, herken ik in de praktijk. Ik vraag me echter af of  ‘de praktijk’ ze ook herkent.

Read more

Waarderen van informeel leren

In het blad Onderwijsinnovatie van september las ik het artikel Professionaliseren op de werkplek van Rob Martens en Maarten de Laat (artikel komt nog  digitaal beschikbaar via de OU). De auteurs pleiten voor een nieuwe manier van professionalisering op de werkplek: informeel-formeel leren. Zelf ben ik zeer geïnteresseerd in de relatie informeel leren en social media. In het artikel worden suggesties gedaan voor tools om het informeel leren (meer) te waarderen.

Read more